زود و دیر

یکی زود می‌رنجد          زود می‌رود   زود باز می‌گردد               دیگری،                              دیر می‌رنجد                              دیر می‌رود                              هرگز باز نمی‌گردد
/ 50 نظر / 92 بازدید
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
5 پست
بهمن 87
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست
دی 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
8 پست